Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
coska
18:58
2074 3bed
Reposted fromcalifornia-love california-love viahomczi homczi
coska
18:57
6521 7a67 520
Reposted fromretro-girl retro-girl viahardbitch hardbitch
Sponsored post
feedback2020-admin
04:05
coska
18:54
5146 6a76
Reposted fromtutajjula tutajjula viazucha zucha
coska
18:51
Znów  przyszedł czas na samotne nocne spacery. To czas, kiedy nie obchodzi mnie, że jest ciemno, a okolica, którą idę nie jest bezpieczna. Muszę po prostu wyjść. Wyjść i iść przed siebie, wierząc, że po drodze pozbędę się tego wszystkiego, co siedzi mi w głowie. Że zapomnę. 
— ...
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty
coska
18:51
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viaparislife parislife
coska
18:50
7948 8c9f
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
coska
18:49
Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną?
Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia?
Kto blady świt, noce bezsenne
tak Ci zatruje, jak ja?
— W. Młynarski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahardbitch hardbitch
coska
18:46
Na chwilę uwierzyłam, że mogło by być inaczej. A potem spadłam z 369 piętra i połamałam się cała. Każda kość, każde marzenie, każda nadzieja, wszystko. I wtedy wreszcie zrozumiałam, że nigdy nie będzie inaczej. Zawsze będzie tak samo.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
18:42
7037 1b24 520
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viadrosera drosera
coska
16:37
6626 e549 520
Reposted frommartynkowa martynkowa viahomczi homczi
coska
16:23
7275 5d00 520
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle vialaazy laazy
coska
16:20
8889 3c28
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
14:03
Reposted fromnokturnal nokturnal viahomczi homczi
coska
14:02
6528 a75e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
coska
14:02
2755 7e3f 520
Reposted frommartynkowa martynkowa viahomczi homczi
coska
14:01
6400 71d7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
coska
14:00
7280 4ea2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
13:58
coska
13:54

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

— books
Reposted fromraconteur raconteur viahardbitch hardbitch
13:54
7879 2f91 520
Reposted fromsunlight sunlight viahardbitch hardbitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...