Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
coska
13:53
Reposted fromshakeme shakeme viastylish stylish
coska
13:45
Całowaliśmy się jak wariaci, było nam dobrze, byliśmy szczęśliwi jak dzieci...
I co, powie mi pani, że to nic nie znaczyło? Że to wszystko mija, ot tak, jak fatamorgana?
Nie. To coś znaczyło.
— O mnie się nie martw, s02e10
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
coska
13:39
1226 d284
Reposted fromIzumiRivas IzumiRivas vialaazy laazy
coska
13:42
4251 7a9b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
coska
13:41
Moglibyśmy po prostu porozmawiać? No wiesz, usiąść, zapytać co tam, wypić wino, opowiedzieć parę historii. Tak zwyczajnie, pogadać.
— jak dawniej
coska
13:40
Jesteśmy tym, kogo udajemy, i dlatego musimy bardzo uważać, kogo udajemy. 
— K. Vonnegut "Matka noc"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
coska
13:36
W moim domu będzie parapet. Specjalny parapet dla rozmyślań. Rozmyślań i kubka herbaty.
Reposted frommefir mefir viahardbitch hardbitch
coska
13:35
dzielę się swoim życiem, jeśli nie chcesz być częścią tego, nie musisz krzyczeć.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
coska
09:07
8145 1697
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
coska
09:07
0102 b2dd 520
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
coska
09:07
0102 b2dd 520
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
coska
09:06

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky vialaazy laazy
coska
09:04
  Jestem strasznie szczęśliwa, bo mi powiedziałeś, że Ci źle beze mnie.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromIriss Iriss vialaazy laazy
coska
09:03
7507 bdcc
Reposted fromLotte Lotte vialaazy laazy
coska
09:02
Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
Reposted fromRebelde Rebelde
coska
09:02
Nie gniewaj się – mówię z wysiłkiem. – Nie gniewaj się za to, co Ci wtedy powiedziałam. To było we mnie, nie w Tobie. To całe świństwo, wiesz. Ta złość, ta pycha, ta samotność… To było we mnie, ja byłam chora czy coś…

— Agnieszka Osiecka "Zabiłam ptaka w locie"
Reposted fromRebelde Rebelde
coska
14:17
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie vianensie nensie
coska
14:16
9664 bc5a
coska
14:15
Ludzie mają blizny w różnych dziwnych miejscach. To jak mapa ich przeszłości, ślady starych ran.
— "Grey's Anatomy"03x18
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacytaty cytaty
coska
14:15
Znajdź kogoś z kim możesz się śmiać ze wszystkiego, a reszta sie jakoś ułoży. 
Reposted fromjakgorzkaczekolada jakgorzkaczekolada vialaazy laazy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl