Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
coska
16:37
6626 e549 520
Reposted frommartynkowa martynkowa viahomczi homczi
coska
16:23
7275 5d00 520
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle vialaazy laazy
coska
16:20
8889 3c28
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
14:03
Reposted fromnokturnal nokturnal viahomczi homczi
coska
14:02
6528 a75e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
coska
14:02
2755 7e3f 520
Reposted frommartynkowa martynkowa viahomczi homczi
coska
14:01
6400 71d7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
coska
14:00
7280 4ea2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
13:58
coska
13:54

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

— books
Reposted fromraconteur raconteur viahardbitch hardbitch
13:54
7879 2f91 520
Reposted fromsunlight sunlight viahardbitch hardbitch
coska
13:53
Reposted fromshakeme shakeme viastylish stylish
coska
13:45
Całowaliśmy się jak wariaci, było nam dobrze, byliśmy szczęśliwi jak dzieci...
I co, powie mi pani, że to nic nie znaczyło? Że to wszystko mija, ot tak, jak fatamorgana?
Nie. To coś znaczyło.
— O mnie się nie martw, s02e10
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
coska
13:39
1226 d284
Reposted fromIzumiRivas IzumiRivas vialaazy laazy
coska
13:42
4251 7a9b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
coska
13:41
Moglibyśmy po prostu porozmawiać? No wiesz, usiąść, zapytać co tam, wypić wino, opowiedzieć parę historii. Tak zwyczajnie, pogadać.
— jak dawniej
coska
13:40
Jesteśmy tym, kogo udajemy, i dlatego musimy bardzo uważać, kogo udajemy. 
— K. Vonnegut "Matka noc"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
coska
13:36
W moim domu będzie parapet. Specjalny parapet dla rozmyślań. Rozmyślań i kubka herbaty.
Reposted frommefir mefir viahardbitch hardbitch
coska
13:35
dzielę się swoim życiem, jeśli nie chcesz być częścią tego, nie musisz krzyczeć.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
coska
09:07
8145 1697
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl